Ontwikkeling en scholing

Scholingsmogelijkheden

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en scholen. Zo is er een keur aan in- en externe scholingsmogelijkheden. Intern via onze eigen Academie voor Teaching & Learning. Een greep uit ons trainingsaanbod: Meervoudige intelligentie, Leren door motiveren, Denkvaardigheden, Mediawijsheid, Effectief omgaan met zorgleerlingen en Hoe ga ik effectief om met pestgedrag?. En zit jouw scholing er niet bij, dan is maatwerk of een training buiten ons college mogelijk.

Pedagogisch-didactische opleiding

Samen met de Fontys Hogeschool verzorgt de Academie voor Teaching & Learning de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers die als leraar bij ons komen werken. Ben je als leraar aangenomen voor minimaal 0,6 fte, maar heb je nog geen lesbevoegdheid? Dan kun je op kosten van het Koning Willem I College intern de opleiding volgen om een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor het mbo te behalen.

 Portaal  Zoeken