Stage­plaats Leraar Kunsten Beeldend

Stageplaats 2019069
Functie Leraar
Studierichting Kunsten Beeldend
Open sinds 01 april 2019
Ingaand Schooljaar 2019/2020
Organisatie onderdeel Sociaal Maatschappelijke Studies
Soort Leerjaar 2 (hoofdfase I)
Voltijd / deeltijd

Bij de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies leiden wij de studenten op voor een van de zes uitstromen in de Maatschappelijke Zorg. Denk aan persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, begeleider gehandicaptenzorg of thuisbegeleider. De andere opleiding die studenten bij ons volgen is Sociaal Werk. De student stroomt dan uit als Sociaal cultureel werker of Sociaal Maatschappelijk dienstverlener. Kortom een heel sociale afdeling!
Ons onderwijs kent diverse opleidingsvormen: Leren op Locatie, Praktijk Gestuurd Leren en een regulier traject met stage in de verschillende leerjaren. Op school krijgen de studenten onderwijs in onder andere de beroepsgerichte vakken, hierbij wordt gewerkt aan projecten, maar wordt vaak ook gewoon klassikaal onderwijs gegeven. Belangrijk in ons onderwijs is de directe koppeling met het werkveld, niet alleen door de stages, maar ook door gastsprekers, werkbezoeken en de betrokkenheid in de lessen van cliënten van KROON en De Wijze Koning. Deze twee dagbestedingsactiviteiten van Cello en Divers zijn gevestigd op onze afdeling.
 
Beschrijving stageplaats
 
Bijzonderheden
Heb je interesse in meerdere stageplaatsen, dan mag je reageren op een stageplaats. In je reactie geef je dan aan naar welke stageplaatsen je interesse nog meer uitgaat.
 
Belangrijke informatie
Werken en leren bij het Koning Willem I College is (leren) lesgeven aan mbo-studenten die hebben gekozen voor een specifiek beroep. Je bent een rolmodel en geeft betekenis aan jouw vak binnen dat beroep. Als mbo-leraar sta je voor je vak. Je bent pedagoog, vakdidacticus én beroepsdidacticus. Je ontwikkelt zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal. De MBO opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch biedt je hiervoor een gedegen begeleiding.

Als voltijd stagiair van FLOT volg je een deel van je opleiding aan de MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch. Hier koppel je de theorie direct aan de praktijk. Onze leraren hebben hart voor het mbo en hun studenten. En als het klikt tussen jou en het Koning Willem I College, dan heb je volop carrièremogelijkheden.

Deeltijders, KOP-studenten en overige voltijd studenten van Fontys en andere lerarenopleidingen kunnen niet deelnemen aan het programma van de MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch, maar mogen uiteraard wel solliciteren naar een stageplaats.

Onze voorkeur gaat uit naar voltijders van FLOT. De MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch is een samenwerking tussen het Koning Willem I College en Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Voor deze voltijders geldt het volgende:

In de afstudeerfase ben je vier dagen in de week op ons college, waarvan je op drie dagen 8 tot 10 lessen verzorgt en één dag zelf les krijgt.
In hoofdfase 1 ben je twee dagen per week aanwezig tijdens periode 2, 3 en 4. Dit is inclusief de APV-bijeenkomsten.
In hoofdfase 2 ben je drie dagen per week aanwezig bent tijdens periode 1 en 2. Ook dit is inclusief de APV-bijeenkomsten.

Naast een schat aan mbo-leservaring krijg je als LIO of afstudeer stagiair een stagevergoeding van €100,00 (bij één stagedag per week) met een maximum van € 400,00 (bij vier stagedagen per week).

Het Koning Willem 1 College biedt de jonge startende docent en stagiair hoofdfase 2 en afstudeer/LIO nog iets extra’s: Pr1nCe.
Pr1nCe is een netwerk voor medewerkers van 35 jaar en jonger. Ze komen ongeveer drie keer per jaar, in ontspannen sfeer, bijeen om gedachtes uit te wisselen over het docentschap en bepaalde onderwijs- en organisatiekundige zaken. Voor elke bijeenkomst staat een thema centraal naar gelang de behoefte van de leden van Pr1nCe. De nadruk ligt op ontmoeten en netwerken .
 
Contactpersoon / Werkplekbegeleider
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 20 december 2019.
Te richten aan:
Lerarenstages

 Portaal  Zoeken