Stage­plaats Leraar Maatschappijleer

Stageplaats 2020083
Functie Leraar
Studierichting Maatschappijleer
Open sinds 06 april 2020
Ingaand Schooljaar 2020/2021
Organisatie onderdeel International Business Studies
Leerjaar Propedeusefase Afstudeerfase
Hoofdfase I LIO-stage
Hoofdfase II
Voltijd / deeltijd Voltijd

Bij de afdeling International Business Studies leiden wij de studenten op tot succesvolle Junior Accountmanagers in de internationale handel. Ons onderwijs bestaat uit het volgen een driejarige mbo niveau-4 opleiding tot ‘Junior Accountmanager’, ‘Medewerker Marketing en Communicatie’ of een tweejarige mbo niveau 3 opleiding tot ‘Commercieel Medewerker’. Tevens hebben de leerlingen de mogelijkheid het internationaal erkende ‘European Business Baccalaureate Diploma’ te behalen, een diploma dat behaald wordt wanneer een leerling excellent presteert op een geaccrediteerde internationaal georiënteerde bedrijfseconomische opleiding. Het onderwijs wordt in de Engelse taal aangeboden met uitzondering van de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap en de moderne vreemde talen.
 
 
Bijzonderheden
Heb je interesse in meerdere stageplaatsen, dan mag je reageren op een stageplaats. In je reactie geef je dan aan naar welke stageplaatsen je interesse nog meer uitgaat.
 
Belangrijke informatie
Werken en leren bij het Koning Willem I College is (leren) lesgeven aan mbo-studenten die hebben gekozen voor een specifiek beroep. Je bent een rolmodel en geeft betekenis aan jouw vak binnen dat beroep. Als mbo-leraar sta je voor je vak. Je bent pedagoog, vakdidacticus én beroepsdidacticus. Je ontwikkelt zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal. De MBO opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch biedt je hiervoor een gedegen begeleiding.

Als voltijd stagiair van FLOT volg je een deel van je opleiding aan de MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch. Hier koppel je de theorie direct aan de praktijk. Onze leraren hebben hart voor het mbo en hun studenten. En als het klikt tussen jou en het Koning Willem I College, dan heb je volop carrièremogelijkheden.

Deeltijders, KOP-studenten en overige voltijd studenten van Fontys en andere lerarenopleidingen kunnen niet deelnemen aan het programma van de MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch, maar mogen uiteraard wel solliciteren naar een stageplaats.

Onze voorkeur gaat uit naar voltijders van FLOT. De MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch is een samenwerking tussen het Koning Willem I College en Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Voor deze voltijders geldt het volgende:

In de afstudeerfase ben je vier dagen in de week op ons college, waarvan je op drie dagen 8 tot 10 lessen verzorgt en één dag zelf les krijgt.
In hoofdfase 1 ben je twee dagen per week aanwezig tijdens periode 2, 3 en 4. Dit is inclusief de APV-bijeenkomsten.
In hoofdfase 2 ben je drie dagen per week aanwezig bent tijdens periode 1 en 2. Ook dit is inclusief de APV-bijeenkomsten.

Naast een schat aan mbo-leservaring krijg je als LIO of afstudeer stagiair een stagevergoeding van €100,00 (bij één stagedag per week) met een maximum van € 400,00 (bij vier stagedagen per week).

Het Koning Willem 1 College biedt de jonge startende docent en stagiair hoofdfase 2 en afstudeer/LIO nog iets extra’s: Pr1nCe.
Pr1nCe is een netwerk voor medewerkers van 35 jaar en jonger. Ze komen ongeveer drie keer per jaar, in ontspannen sfeer, bijeen om gedachtes uit te wisselen over het docentschap en bepaalde onderwijs- en organisatiekundige zaken. Voor elke bijeenkomst staat een thema centraal naar gelang de behoefte van de leden van Pr1nCe. De nadruk ligt op ontmoeten en netwerken .
 
Contactpersoon / Werkplekbegeleider
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 21 december 2020.
Te richten aan:
Lerarenstages

 Portaal  Zoeken