Leraar Nederlands

Vacaturenummer 20190107
Functieniveau LB
Open sinds 11 januari 2019
Soort Vervanging
Ingaand zo spoedig mogelijk
Organisatie onderdeel Sociaal Maatschappelijke Studies
Werktijdfactor 0,7000 is ± 28 uur per week
Banner van de afdeling

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland maar een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Constant in beweging en met een grote maatschappelijke betrokkenheid die meteen ook de belangrijkste drijfveer is: alles in dienst van de community; de samenleving.

Binnen de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies (SMS) worden de volgende opleiding verzogd:
• Maatschappelijke dienstverlening (BOL niveau 4)
• Sociaal werk (BOL niveau 4)
• (persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg (BBL niveau 3 e4)
• (persoonlijk) begeleider specifieke doelgroepen (BBL nivea 3 en 4)
• Thuis begeleiden (BBL niveau 4)

Voor deze afdeling zijn we ter vervanging van ziekte op zoek naar een enthousiaste leraar Nederlands.
 
Taakomschrijving
- De leerlingen op een plezierige en effectieve wijze lesgeven, afgestemd op hun opleiding, leerwensen en beginniveau.
- Het samenstellen van leer- en oefenmateriaal en van de les- en leermethode, alsmede de begeleiding en beoordeling van werkstukken en afstudeerprojecten.
- Het leveren van een bijdrage aan het samenstellen van onderwijsprogramma’s, het ontwikkelen van voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing en de advisering van het management op dat gebied.
- Een bijdrage leveren aan de afstemming van het proces m.b.t. toetsing en examinering alsmede het leveren van een bijdrage aan de toetsontwikkeling.
 
Kennis
- Kennis van en ervaring met het vakgebied en bij voorkeur affiniteit met de bedrijfspraktijk.
- Algemene theoretische kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken.
 
Vaardigheden
- Vaardig in het overdragen van kennis.
- Vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen en het opzetten van onderwijsprogramma’s.
- Vaardig in het toepassen van didactische methoden en technieken.
 
Opleidingseisen
We vragen een afgeronde relevante Lerarenopleiding Nederlands.
 
Bijzonderheden
Het maximum salaris dat bij de aanstelling hoort is € 4123,- bruto op basis van een fulltime betrekking.
 
Afhankelijk van de respons zullen we (gezien de nood) zo spoedig mogelijk gesprekken plannen.
 
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guus de Jong (afdelingsdirecteur) of Rosa Hessing (Teamleider)
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 21 januari 2019.
Te richten aan:
Dienst HRM

 Portaal  Zoeken