Directeur

Vacaturenummer 20190503
Functieniveau 13
Open sinds 14 mei 2019
Soort Regulier
Ingaand 1 september 2019
Organisatie onderdeel Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign
Werktijdfactor 1,0000 is ± 40 uur per week
Banner van de afdeling

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. We zijn een echt Community College, een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen en met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het college biedt gelegenheid om ambities vorm te geven binnen een plezierige, inspirerende en informele werkomgeving.

Binnen de afdeling Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign (BAM) worden studenten opgeleid tot creatief vakman, middenkaderfunctionaris bouw en infra, Human Technology, Urban Design met als uiteindelijke doel het behalen van een MBO-diploma op niveau 4. Binnen niveau 4 gebeurt dit middels projectonderwijs. Tevens worden er binnen de afdeling studenten opgeleid tot beroepen in de bouw, afbouwbranche, meubel en infratechniek. Hier worden lessen gegeven aan (BBL) studenten, niveau 2 en 3, en BOL, niveau 2. Het leren vanuit de praktijk staat hier centraal.

Voor deze onderwijsafdeling zijn we op zoek naar een ondernemende en innovatieve directeur. De functie bestaat uit de volgende drie pijlers: richten (strategie en onderwijsbeleid), inrichten (tactiek) en laten verrichten (operatie) door middel van het leidinggeven aan het team. Hierbij speelt ontwikkelen van onderwijs een belangrijke rol. Aansluiting houden en vinden met/bij de arbeidsmarkt is daarbij een doelstelling.
Binnen de totale afdeling wordt lesgegeven aan 1200 studenten. Dit is verdeeld over 700 BOL en 500 BBL studenten. Het onderwijs wordt verzorgd (primair en secundair) door 70 medewerkers (59fte). Binnen de afdeling is er een verdeling in vakgroepen: Architectuur en Urban Design, Meubel, Bouwkunde, Bouwtechniek, AVO en Infratechniek.
 
Taakomschrijving
De directeur BAM:

- ontwikkelt meerjarenbeleid, stelt dit vast en concretiseert het vastgestelde beleid in meerjarenplannen;
- creëert draagvlak voor dit beleid en implementeert het binnen de onderwijsafdeling;
- richt de bedrijfsvoering van de onderwijsafdeling in;
- zorgt voor een adequate inrichting van de onderwijsafdeling, inclusief bijbehorende regelingen en procedures en examinering;
- zorgt voor adequate bemensing van de onderwijsafdeling;
- zorgt voor een gezond HR- en financieel beleid;
- overlegt met en beïnvloedt vertegenwoordigers van landelijke organisaties over en bij de ontwikkeling van landelijk beleid;
- onderhoudt relevante in- en externe relaties en (regionale) netwerken en vertegenwoordigt de onderwijsafdeling;
- bewaakt de specifieke positie van de afdeling Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign binnen het Koning Willem 1 College.
- legt verantwoording af aan het College van Bestuur over de bereikte resultaten en het nakomen van gemaakte afspraken, conform het meerjarenplan/jaarplan.
 
Kennis
- Brede theoretische en praktische kennis van het beroepenveld en inzicht in (politiek-) maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied;
- gedegen kennis van - en inzicht in de ontwikkelingen van het vakgebied/de opleidingen in het MBO-veld en wet- en regelgeving op het vakgebied;
- kennis van bedrijfsvoering.
 
Vaardigheden
De directeur BAM beschikt over de volgende vaardigheden en kwaliteiten:

- visie, strategisch inzicht en overzicht;
- communicatieve vaardigheden (waaronder ook adviesvaardigheid en besluitvaardigheid);
- organisatorische vaardigheden (processen plannen en organiseren);
- analyserende vaardigheden;
- managementvaardigheden;
- verandergericht, innoverend;
- ondernemend / proactief / resultaatgericht / kwaliteitsbewust/omgeving sensitief;
- integer/organisatiesensitief;
- mens- en teamgericht.
 
Opleidingseisen
Een afgeronde academische opleiding of door aantoonbare ervaring vergelijkbaar werk- en denkniveau.
 
Bijzonderheden
Een visiepresentatie en een assessment kunnen (afhankelijk van het stadium) onderdeel uitmaken van de procedure. Dit zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van Bureau Verweij en Partners.

Een technische achtergrond (of aantoonbare affiniteit met techniek) is een pré.

Het maximum salaris (schaal 13, cao MBO) dat bij de aanstelling hoort is € 5737,- bruto op basis van een fulltime betrekking.
 
Planning van de procedure: het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 4 juni 2019, de visiepresentatie op donderdag 13 juni 2019 en het assessment in week 25.
 
Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Erwin Brouwer (directeur BAM) via telefoonnummer 073-6249 522.
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 27 mei 2019.
Te richten aan:
Dienst HR

 Portaal  Zoeken