Leraar III / Leraar Funderend Beroeps Onderwijs

Vacaturenummer 20190518
Functieniveau LB
Open sinds 15 juli 2019
Soort Regulier
Ingaand z.s.m.
Organisatie onderdeel Funderend Beroeps Onderwijs
Werktijdfactor 0,6000 is ± 24 uur per week
Banner van de afdeling

Zie jij het als een uitdaging om het niveau van de leerlingen op het funderend beroepsonderwijs naar een hoger level te brengen? Lees dan verder!

Voor de onderwijsafdeling Funderend Beroepsonderwijs (FBO) zijn wij voor de entreeplus opleidingen, op zoek naar een leraar die op de eerste plaats een duidelijke affiniteit heeft met de doelgroep, ervaring heeft als mentor en in staat is om alle voorkomende onderdelen / vakken te geven.

Er wordt binnen FBO lesgegeven in Nederlands, rekenen (2F), burgerschap, praktijkvakken (koken, creatief, winkel en zorg), sociale en werknemersvaardigheden.
 
Taakomschrijving
- De leerlingen op een plezierige en effectieve wijze lesgeven, afgestemd op hun opleiding, leerwensen en beginniveau.
- Het begeleiden van leerlingen op school en/of in de praktijk.
- Het samenstellen van leer- en oefenmateriaal en van de les- en leermethode, alsmede de begeleiding en beoordeling van werkstukken en afstudeerprojecten.
- Het leveren van een bijdrage aan het samenstellen van onderwijsprogramma’s, het ontwikkelen van voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing en de advisering van het management op dat gebied.
- Een bijdrage leveren aan de afstemming van het proces m.b.t. toetsing en examinering alsmede het leveren van een bijdrage aan de toetsontwikkeling.


 
Kennis
- Kennis van en ervaring met de vakgebieden en de bedrijfspraktijk.
- Algemene theoretische kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken.
 
Vaardigheden
- Vaardig in het overdragen van kennis.
- Vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen en het opzetten van onderwijsprogramma’s.
- Vaardig in het toepassen van didactische methoden en technieken.
 
Opleidingseisen
- Afgeronde (relevante) Lerarenopleiding
- Afgeronde (relevante) HBO opleiding aangevuld met een pedagogisch didactisch getuigschrift
 
Bijzonderheden
- Het maximum salaris voor een bevoegde leraar (LB) bedraagt € 4218,- bruto op basis van een fulltime aanstelling.
- Indien er sprake is van een ontwikkeltraject tot Leraar dan bedraagt het maximale aanvangssalaris
€ 3789,- bruto op basis van een fulltime aanstelling (schaal 9).
 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 3 september 2019.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Backer(afdelingsdirecteur) via telefoonnummer 073-6249 422.
Het College is gesloten van 19 juli tot 12 augustus.
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 23 augustus 2019.
Te richten aan:
Dienst HR

 Portaal  Zoeken