Leraar Sterlessen

Vacaturenummer 20190630
Functieniveau LB
Open sinds 28 juni 2019
Soort Regulier
Ingaand Nieuwe schooljaar
Organisatie onderdeel Academie voor Teaching & Learning
Werktijdfactor 0,5000 is ± 20 uur per week
Banner van de afdeling

De Academie voor Teaching and Learning (ATL) ondersteunt binnen het Koning Willem I College de onderwijsafdelingen op de volgende gebieden:

- Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige scholingen.
- Het leveren van hoogwaardig projectmanagement.
- Het fungeren als expertisecentrum voor specifieke onderwijsinnovaties.
- Het adviseren en ondersteunen van de onderwijsafdelingen bij de vormgeving van de onderwijsprogramma’s.

Voor de sterlessen zijn we op zoek naar een leraar voor 0.5 fte. Als leraar sterlessen werk je zowel op de centrale locatie op de Vlijmenseweg, als op een of meerdere afdelingen van het college.
 
Taakomschrijving
Wat houdt het in
- remediëring op maat voor zowel Nederlands als rekenen, voor zwakkere en (mogelijk)
excellente studenten;
- examentraining met studenten t.b.v. herexamens;aandacht voor de persoon: begeleiding en
vergroten zelfvertrouwen studenten;
- extra oefenen met digitaal materiaal, met specifiek voor de BBL-student ook opdrachten
gerelateerd aan de beroepspraktijk;
- afstemmen met mentor/docent op de onderwijsafdelingen;
- maandelijks afstemmingsoverleg met het team sterdocenten;
- ontwikkelen van modules t.b.v. maatwerk voor individuele studenten;
- In overleg ook inzetbaar voor het afnemen en beoordelen van instellingsexamens Nederlands
(in Cabine).
 
Kennis
- brede theoretische en praktische kennis van pedagogiek en didactische methoden en technieken
- kennis van de doelgroep, mbo student niveau 1, 2, 3 en 4
- kennis van NT2
 
Vaardigheden
- vaardig in het individueel en in kleine groepjes begeleiden van studenten;
- vaardig in het omgaan met de verschillende doelgroepen studenten, specifiek studenten Entree en anderstaligen;
- vaardig in het afnemen van mondelinge examens en het beoordelen van mondelinge en schriftelijke examens;
- adviesvaardigheden.
 
Opleidingseisen
Afgeronde lerarenopleiding Nederlands of een Pabo diploma aangevuld met een PDG; bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot remedial teacher, of aantoonbare ervaring met remedial teaching.
 
Bijzonderheden
Kandidaten met een herplaatsingsstatus en kandidaten in portefeuille worden, indien de vacature passend is, meegenomen in deze procedure.
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op een nader te bepalen moment na de vakantie.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Sanders via telefoonnummer 06 531 395 64.
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 1 september 2019.
Te richten aan:
Dienst HR

 Portaal  Zoeken