Leraar Interieur

Vacaturenummer 20190707
Functieniveau LB
Open sinds 12 juli 2019
Soort Regulier
Ingaand zo spoedig mogelijk
Organisatie onderdeel Lifestyle
Werktijdfactor 0,8000 is ± 32 uur per week
Banner van de afdeling

Wil jij jouw passie voor interieur overbrengen op de nieuwe generatie? Lees dan verder!

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland maar een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Constant in beweging en met een grote maatschappelijke betrokkenheid die meteen ook de belangrijkste drijfveer is: alles in dienst van de community; de samenleving.

Op de afdeling Lifestyle worden studenten opgeleid tot junior stylist/fashion & design, (allround) kapper, salonmanager en interieuradviseur met als uiteindelijke doel het behalen van een MBO diploma.

Voor de opleiding Interieuradviseur zijn we op zoek naar een kundige leraar voor het verzorgen van lessen op het gebied van commercieel handelen, logistieke processen, product- en materiaalkennis binnen de interieurbranche. We zoeken een organisatietalent, initiatiefrijk, doelgericht en krachtig. Je bent breed inzetbaar, flexibel, gericht op samenwerken/teamspeler en je beschikt over autodidactische kwaliteiten. Je hebt actuele kennis van de trends en ontwikkelingen in de interieurbranche. Affiniteit met de doelgroep is een vereiste.

Onze visie opleiding interieuradviseur
Om een goed vakmens te kunnen worden, heb je verschillende soorten kennis, diverse vaardigheden en een passende beroepshouding nodig. Dit alles willen we onze studenten bijbrengen in het licht van het beroep waar wij voor opleiden. Werken stuurt het leren. Met andere woorden, de beroepspraktijk staat centraal in het ontwerp en de uitvoering van de opleiding.
De focus van de opleiding ligt op het harmonisch samenspel van drie pijlers die de basis vormen van het beroep: creatief proces, communicatie en bedrijfsvoering. Een goed doordacht en professioneel uitgewerkt creatief concept komt pas tot leven wanneer de student op adequate manier met de klant kan communiceren en heeft pas recht van bestaan als het past binnen de commerciële kaders van het bedrijf.

Creatief proces
Onder de noemer creatief proces hebben we aandacht voor het opleiden van studenten tot deskundige starters met een duidelijk visie. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn een diepgaande artikel-, product- en assortimentskennis én het vermogen om de eigen ideeën af te stemmen op de ideeën van de klant uiterst belangrijk. Een uitgelezen kans om zich te kunnen onderscheiden schuilt in de mate waarin de student durf en creativiteit aan den dag kan leggen om de klant nieuwe inzichten te geven over het inrichten van een ruimte. Belangrijk daarbij zijn de technieken die het de student mogelijk maken om een concept en ontwerp visueel te maken voor de klant. Op dit vlak ligt de nadruk in deze vacature.

Bedrijfsvoering
Onder de noemer bedrijfsvoering hebben we aandacht voor het opleiden van studenten tot deskundige, ondernemende starters met een commerciële en professionele instelling. Studenten leren zich te richten op het verlenen van services en diensten aan de klant. Daarbij is het van belang dat ze het vermogen hebben om het werkproces te overzien en dat ze inzicht hebben in de markt, de middelen en de methodes die beschikbaar zijn om een specifiek doel te bereiken. Bedrijven verwachten van jong professionelen een diepgaande artikel-, product- en assortimentskennis en rekenen erop dat zij afgewogen keuzes kunnen maken tussen tijd vs kwaliteit om zo de omzet te kunnen waarborgen. Tenslotte is een goed evenwicht tussen klantvriendelijkheid en ondernemingsbelang van cruciaal belang om een gezond en goed draaiend bedrijf te kunnen garanderen.
 
Taakomschrijving
- De leerlingen op een plezierige en effectieve wijze lesgeven, afgestemd op hun opleiding, leerwensen en beginniveau.
- Het begeleiden van leerlingen op school en/of in de praktijk.
- Het samenstellen van leer- en oefenmateriaal en van de les- en leermethode, alsmede de begeleiding en beoordeling van werkstukken en afstudeerprojecten.
- Het leveren van een bijdrage aan het samenstellen van onderwijsprogramma’s, het ontwikkelen van voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing en de advisering van het management op dat gebied.
- Een bijdrage leveren aan de afstemming van het proces m.b.t. toetsing en examinering alsmede het leveren van een bijdrage aan de toetsontwikkeling.
 
Kennis
- Kennis van en ervaring met de vakgebieden en de bedrijfspraktijk.
- Algemene theoretische kennis van pedagogische en didactische methoden en technieken.
 
Vaardigheden
- Vaardig in het overdragen van kennis.
- Vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen en het opzetten van onderwijsprogramma’s.
- Vaardig in het toepassen van didactische methoden en technieken.
 
Opleidingseisen
- Afgeronde tweedegraads lerarenopleiding in relevante richting.
- Hbo-diploma op het gebied van interieur, aangevuld met een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) of de bereidheid om dit te behalen.
 
Bijzonderheden
- Het salaris voor een bevoegde leraar ligt afhankelijk van kennis en ervaring tussen de € 2820,- en € 4218,- bruto op basis van een fulltime aanstelling (LB schaal, cao MBO). Kandidaten die niet aan de benoembaarheidseisen voldoen, worden aangesteld in een ontwikkeltraject in de aanloopschaal (schaal 9, € 2531,- tot € 3789,-) en worden in tijd (gedeeltelijk) en onkosten (studiekosten 100%) gefaciliteerd. In deze situatie is het wenselijk als de scholingsuren een uitbreiding zijn op de werktijdfactor.
- Verder biedt het Koning Willem I College opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en kan er gerekend worden op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijke vakantieregeling en een eindejaarsuikering.
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op een nader te bepalen moment na de vakantie.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Habets (afdelingsdirecteur) via telefoonnummer 06-22971646.
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 26 augustus 2019.
Te richten aan:
Dienst HR

 Portaal  Zoeken