Bedrijfsjurist

Vacaturenummer 20190906
Functieniveau 11
Open sinds 09 september 2019
Soort Regulier
Ingaand zo spoedig mogelijk
Organisatie onderdeel Governance & Control en Corporate Communicatie
Werktijdfactor 0,9000 tot 1,0000 (± 36 tot 40 uur per week)
Banner van de afdeling
Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland maar een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Constant in beweging en met een grote maatschappelijke betrokkenheid die meteen ook de belangrijkste drijfveer is: alles in dienst van de community; de samenleving. In de strategische kadernotitie spreekt het College van Bestuur zich uit voor systematische kwaliteitszorg. De ambities van de wetgever op het gebied van kwaliteitszorg dienen hierbij als leidraad. Het Koning Willem I College legt ook aan zijn omgeving regelmatig meervoudige publieke verantwoording af over doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van zijn bedrijfsvoering.

Binnen het Koning Willem I College is de dienst Governance & Control verantwoordelijk voor het activeren en monitoren van processen die samenhangen met de wettelijke vereisten en het collegebeleid zodat het college intern kan sturen en zich extern kan verantwoorden. De dienst wordt aangestuurd door een directeur en het team bestaat uit een business controller, een controller onderwijs, twee bedrijfsjuristen, een beleidsondersteuner en een directie-assistent.
 
Taakomschrijving
Voor de dienst Governance & Control zijn we op zoek naar een bedrijfsjurist (formele functie in het functiehuis: Beleidsontwikkelaar). Belangrijkste taken/verantwoordelijkheden zijn:

- het behandelen van juridische vraagstukken op een breed terrein;
- het juridisch adviseren van het College van Bestuur, directeuren van diensten en onderwijsafdelingen;
- het bieden van juridische ondersteuning aan de adviescommissies met betrekking tot bezwaarschriften;
- het opstellen en controleren van contracten en reglementen;
- het adviseren van de functionaris gegevensbescherming.
 
Kennis

- Brede kennis van wet- en regelgeving die relevant is voor een onderwijsinstelling en in staat om de consequenties daarvan te vertalen naar de organisatie.
- Grondige kennis van civiel recht. Kennis van onderwijsrecht, AVG/ICT en/of aanbestedingsrecht is een pré.
 
Vaardigheden
De Bedrijfsjurist:
- Is een stevige persoonlijkheid;
- is een teamspeler maar kan ook goed zelfstandig werken;
- is adviesvaardig;
- is communicatief sterk, zowel schriftelijk als verbaal;
- werkt proactief en is initiatiefrijk, leergierig, analytisch en praktisch;
- is probleemoplossend ingesteld;
- stelt hoge eisen aan de eigen inzet, kwaliteit en professionaliteit.
 
Opleidingseisen
Wij vragen een afgeronde academische opleiding Rechten en 3 tot 4 relevante werkervaring.
 
Bijzonderheden

Het maximum salaris dat bij de aanstelling hoort is € 4779,= bruto op basis van een fulltime betrekking.
Verder biedt het Koning Willem I College uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en kan er gerekend worden op goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijke vakantieregeling en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 26 september 2019
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer. J. van der Staak (afdelingsdirecteur) via telefoonnummer 06-23602295.
 
Reageren
Via de knop 'Solliciteer' voor 22 september 2019.
Te richten aan:
Dienst HR

 Portaal  Zoeken