Teamleider

Vacaturenummer 20190910
Functieniveau 12
Open sinds 17 september 2019
Soort Regulier
Ingaand zo spoedig mogelijk
Organisatie onderdeel Middelbare Techniek School
Werktijdfactor 1,0000 (± 40 uur per week)
Banner van de afdeling

Ben jij een ondernemende en innoverende leidinggevende met ervaring in en affiniteit met mbo-onderwijs? Heb jij de capaciteiten om samen met de afdelingsdirecteur sturing te geven aan een onderwijsafdeling? Dan ben jij de teamleider die wij zoeken.

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. We zijn een echt Community College, een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevordert en met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het college biedt gelegenheid om ambities vorm te geven binnen een plezierige, inspirerende en informele werkomgeving.

De Middelbare Techniek School (MTS) biedt technische opleidingen aan op verschillende locaties in de omgeving ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. Onze MTS verzorgt opleidingen voor ongeveer 1600 BOL- en BBL-studenten, is verdeeld over 400 BOL en 1200 BBL studenten en doet dat met ruim 60 medewerkers. Er is een grote verscheidenheid aan opleidingen binnen de richtingen Elektrotechniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Procestechniek, Koude Techniek en Future Engineer/Hightech Metalelektro. Het leren vanuit de praktijk staat hierin centraal.

Als teamleider bij het Koning Willem I College laat je zien waar je voor staat. Je werkt vanuit een gezamenlijke visie en strategie. Je hebt en houdt overzicht, bent resultaatgericht en toont eigenaarschap. Vanuit je organisatievermogen verbind je medewerkers en inspireer en coach je hen met aandacht. Je hebt oog voor hun drijfveren en ambities en weet die te koppelen. Je bent actief en vaardig als netwerker en je wendt creativiteit aan om goede en sterke relaties op te bouwen met je omgeving en stakeholders. Je bent in staat om processen te plannen en te organiseren. Je gaat uitdagingen aan en weet problemen goed te analyseren, waarbij oordeelsvorming, zowel zakelijk als persoonlijk, de brug is naar oplossingen. Je draagt bij aan verandergerichtheid van het Koning Willem I College en weet een soepel draagvlak te creëren voor gewenste en noodzakelijke veranderingsprocessen.
 
Wat ga je doen?
In nauwe samenwerking met de afdelingsdirecteur geef je leiding aan ruim 60 medewerkers.
Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van het team in de breedste zin van het woord. Je schept een klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten optimaal benut worden. Tevens ben je in staat om het team en de individuele medewerkers te stimuleren om binnen de professionele ruimte zelfstandig te werken aan het bereiken van de doelen. Vanuit een duidelijke visie op het onderwijs ga je uitdagingen aan om het onderwijs te optimaliseren en lever je een aantoonbare bijdrage aan vernieuwingen.

Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en -uitvoering van de gehele afdeling. Je conformeert je aan gemaakte afspraken en genomen besluiten. Je kunt de strategische doelen vertalen naar teamdoelstellingen. Je betrekt de teamleden bij het formuleren en realiseren van de doelstellingen. De afdelingsdirecteur en de teamleider maken afspraken over wie in de praktijk zorgt voor de sturing, het toezicht en de uitvoering van taken. De inbreng van het team in een platte organisatie is groot. De teamleider werkt onder de afdelingsdirecteur en legt verantwoording af aan de afdelingsdirecteur. De afdelingsdirecteur blijft altijd eindverantwoordelijk voor alles wat er in de afdeling gebeurt.

De teamleider:
• geeft sturing aan de dagelijkse voortgang van het onderwijs (direct of indirect), aan professionals, aan de samenwerking met stakeholders en de veranderingsprocessen vanuit de vastgestelde visie en het beleid met de daaraan gerelateerde ad-hoc zaken;
• ontwikkelt samen met de afdelingsdirecteur en het team de visie en het afdelingsbeleid. Draagt dat uit, genereert daarvoor draagvlak en geeft sturing aan het (verander)proces;
• richt de bedrijfsvoering van de eigen organisatorische eenheid in en zorgt voor de juiste personen ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid;
• ontwikkelt en implementeert methoden, technieken en procedures ter verbetering of beheersing van de activiteiten;
• zorgt met de afdelingsdirecteur voor een gezond HR- en financieel beleid en beheer;
• onderhoudt interne en externe netwerken;
• neemt, met de eigen organisatorische eenheid, deel aan samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties.
 
Wat verwachten we van jou?
Voor deze functie is theoretische en praktische kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het mbo-veld ten
aanzien van wet- en regelgeving van belang. Daarnaast heb je kennis van bedrijfsvoering en examinering in het mbo-onderwijs.
De geschikte kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met het werkveld, met name de techniek gerelateerde sector.
 
De volgende vaardigheden zijn relevant:
• Vaardig in het sturing geven aan een platte (netwerk)organisatie.
• Vaardig in het verbinden van medewerkers, inspireren en coachen.
• Vaardig in het sturen van verander- en verbeterprocessen.
• Vaardig in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van (beleids-)standpunten en nieuwe
ideeën.
• Vaardig in het organiseren.
• Vaardig in het communiceren.
• Vaardig in het managen.
• Stressbestendig.
 
We vragen voor deze functie een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Een opleidingstraject tot academisch werk- en denkniveau is bespreekbaar.
 
Wat bieden we?
Het maximum salaris dat bij de aanstelling hoort is € 5414,- bruto op basis van een fulltime betrekking. Verder biedt het Koning Willem I College uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en kan er gerekend worden op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantieregeling en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. van Uden (afdelingsdirecteur MTS) via telefoonnummer 073-6249551.
 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 21 oktober, de visie presentaties worden gepland op en nader te bepalen moment. Een presentatie en assessment maken onderdeel uit van de procedure.
 
Iets voor jou?
Reageer dan via de knop 'Solliciteer' voor 17 oktober 2019.
Te richten aan: Dienst HR

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.


 Portaal  Zoeken