Collega's aan het woord


Tjerk Pennings

Leraar op de afdeling Bouw-infra, Architectuur & Meubeldesign en coach/teamvertegenwoordiger Het Techniek Atelier (HTA):  

“Tijdens de lerarenopleiding mocht ik een aantal weken ‘snuffelstage’ lopen op de afdeling Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign. Ik kreeg de kans om als leraar in opleiding aan de slag te gaan en mijn lerarenopleiding in deeltijd af te ronden. De onderwijssetting binnen BAM is heel prettig. In een open sfeer wordt gewerkt aan projectonderwijs. Leraar en studenten gaan op basis van gelijkheid en vertrouwen met elkaar om. Die sfeer in dat onderwijsconcept spreekt mij nog steeds heel erg aan en is naar mijn idee wat onderwijs in basis moet zijn. Innovaties in het onderwijs zijn van groot belang. Het Techniek Atelier is een mooi voorbeeld van innovatie binnen het mbo. Het is fijn om daar een rol in te kunnen spelen.”

afbeelding bij artikel

Joris van den Biggelaar

Leraar op de afdeling Verpleegkunde & Verzorging

“Het college biedt een prettige en vooral ook flexibele werkomgeving. Ik kan mijn werk vormgeven op een manier die bij mij past en bij het beleid van het college. Intercollegiaal contact wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door het college. Een mooi voorbeeld hiervan is de start van Pr1nCe afgelopen schooljaar. Dit is het netwerk van het college voor medewerkers van 35 jaar en jonger. Doelstellingen zijn onder meer collega’s met elkaar in contact te brengen en zodoende ervaringen, kennis en vaardigheden te delen. We kunnen bij onze direct leidinggevenden, maar ook bij het college van bestuur aankloppen als we suggesties hebben. De deur van de beleidsmakers staat hier altijd open.”

afbeelding bij artikel

Liesbeth van der Steen

Studieadviseur bij het Studenten Succes Centrum

“Ik werk 28 jaar bij het college. In die tijd heb ik verschillende functies gehad. Ik ben begonnen als medewerker centrale leerlingenadministratie en op dit moment werk ik als  studieadviseur Studenten Succes Centrum. Het begeleiden van studenten naar de opleiding van hun keuze geeft mij veel voldoening. Het college zorgt goed voor zijn medewerkers en in goed overleg is veel mogelijk. En dan werk ik ook nog op zo’n prachtige locatie. Een voorrecht dat ik hier mag werken.”

afbeelding bij artikel

Rob van der Mark

Leraar op de afdeling Handel & Commercie

“Na mijn studie heb ik 10 jaar gewerkt binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Oss. Na deze periode heb ik lange tijd een eigen bedrijf gehad, maar het onderwijs bleef in mijn gedachte. Inmiddels werk ik als leraar binnen de afdeling Handel & Commercie. Ik geef voornamelijk les aan de bbl verkoopspecialisten en ben mentor van een eerste en tweede klas bbl verkoopspecialisten. Het is een boeiende groep jongeren! Mijn praktijkervaring en onderwijskwaliteiten kan ik hier goed combineren.  Ik ga dan ook met plezier naar mijn werk.”

afbeelding bij artikel
 Website  Zoeken